Часопис РЕЗ, Број 3, 2016.


РЕЗ
Електронски часопис
за књижевност и уметност младих
Година 1, Број 3, Јул 2016.

На насловној страни
Сенка Влаховић Филипов: Док олуја не прође 
(из циклуса Укорењени у небу)


ПРОЗА:

ПОЕЗИЈА:

ЕСЕЈИСТИКА:

ТЕМАТ: НЕБО НАД...

ФОТОГРАФИЈА:

ИНТЕРВЈУ:

ПРЕВОДИ: