Слике Гале Чаки

 Ја летим, уље на платну, 140x200 cm, 2016.

 Борба, уље на платну, 150x150 cm, 2016.

 Црна птица, уље на платну,150x150 cm, 2016.

Близанци, уље на платну, 190x200 cm, 2016.

 Змај, уље на платну, 140x200 cm, 2016.

C_in, уље на платну, 15x15 cm, 2016.

 Сестре, уље на платну, 140x200cm, 2015.

 Игра, уље на платну, 200x140 cm, 2012.

Ми, уље на платну, 200x140 cm, 2012.


Он, уље на платну, 200x100 cm, 2013.

 
 
РЕЗ, Број 5, 2017.