Милена Радић

Lena Mee, 2015. (уље на платну, 80x60 цм)

 ,Night light, 2017. (уље на платну, 70x50цм)

 Observing, 2018. (уље на платну, 30x40цм)

Sakura, 2018.  (уље на платну, 80x100цм)

Soft breath, 2017. (уље на платну, 70x50цм)РЕЗ, Број 7, 2018.