Никола Радосављевић – Аурора

 Lover, сува игла, 50x70 цм, 2017.
 
Lovers - moon and water, сува игла, 50x70 цм, 2017.

 Moaning for the dead one, сува игла, 50x70 цм, 2017.

Moaning 2, сува игла, 50x70 цм, 2017.
 
 Moon and sailor, сува игла, 50x35 цм, 2017.

Moon came, сува игла, 50x35 цм, 2017.

 Mornings, сува игла, 50x70 цм, 2017.

 Sadest love story ever told, сува игла, 50x70 цм, 2017.

St touch, сува игла, 50x70 цм, 2017.РЕЗ, Број 7, 2018.