Часопис РЕЗ, Број 7, 2018.
РЕЗ 
Електронски часопис
за књижевност и уметност младих
Година III, Број 7, Септембар 2018.

На насловној страни
Никола Радосављевић: Moon cameПРОЗА:


ПОЕЗИЈА:


ТЕМАТ: На тргу младих песника (поезија младих у издању Трећег Tрга)ЕСЕЈИСТИКА:


ГРАФИКА:
СЛИКАРСТВО:
ПРЕВОД:
ИНТЕРВЈУ: